Pozostałe produkty uzupełniające w obszarze kontraktów

gwarpol_box_1

Ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)

Przeznaczone jest głównie dla Inwestorów, Głównych Wykonawców, Podwykonawców. Obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie prac kontraktowych oraz mienie stanowiące zaplecze budowy (maszyny, urządzenia np. w wyniku pożaru, powodzi, błędu firmy budowlanej).

OC Działalności

Obejmuje swoją ochroną odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Odpowiedzialność cywilna wymagana jest zawsze przy przetargach publicznych, odpowiedzialność można rozszerzyć również poza terytorium RP.

gwarpol_box_ocdzialalnosci
gwarpol_box_nnwpracownikow

NNW Pracowników

Ubezpieczenie dedykowane pracownikom firm na skutek następstw nieszczęśliwych
wypadków, wypadków komunikacyjnych poważnych problemów zdrowotnych, ubezpieczenia działa na terenie RP ale można je również o odpowiedzialność po za granicami RP. Ubezpieczenie NNW bardzo często jest wymagane przy przetargach.