Gwarancje ubezpieczeniowe – rodzaje, zalety

Gwarancje ubezpieczeniowe są znakomitym instrumentem  dla firm biorących udział w przetargach lub wykonujących zlecenia na rzecz kontrahentów.

Główne zalety

gwarancji:

1
Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu/ właściwego usunięcia wad i usterek bez angażowania własnych środków pieniężnych
2
Zwiększenie wiarygodności przedsiębiorcy wobec kontrahenta
3
Możliwość uczestniczenia w wielu postępowaniach przetargowych jednocześnie
4
Gwarancje ubezpieczeniowe w porównaniu do gwarancji bankowych nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy
5
Pozytywnie wpływają na optymalizację wskaźników finansowych przedsiębiorstwa

Rodzaje gwarancji

gwarpol_gwarancja_wadium2
GWARANCJA WADIUM
Wykorzystywana jest na etapie przetargu/zapytania ofertowego dzięki tej gwarancji przedsiębiorca może brać udział w kilku przetargach jednocześnie nie angażując własnych środków.
gwarpol_gwarancja_kontraktu
GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
Wystawiana jest na wniosek przedsiębiorcy który podpisuje umowę z Beneficjentem i jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.
gwarpol_gwarancja_rekojmia
GWARANCJA WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD I USTEREK (RĘKOJMIA)
Wystawiana jest na wniosek przedsiębiorcy po zrealizowaniu kontraktu dzięki tej gwarancji przedsiębiorca nie musi blokować środków własnych na rachunku Beneficjenta po zakończeniu realizacji kontraktu.
gwarpol_gwarancja_zaliczka
GWARANCJA ZWROTU ZALICZKI
Udzielana jest na wniosek przedsiębiorcy (wykonawcy) gdy Beneficjent przekazuje środki pieniężne w postaci zaliczki na realizację kontraktu.
gwarpol_gwarancja_celne
GWARANCJA ZAPŁATY NALEŻNOŚCI CELNYCH
Jest przeznaczona dla przedsiębiorców którzy prowadzą obrót towary z zagranicą zabezpiecza również przed niepokryciem kosztów wynikających z długów celnych lub długów w zapłacie podatków.
gwarpol_gwarancja_kontrakt_generalny
UMOWA GENERALNA
Przyznane limity określają maksymalną zdolność uzyskania gwarancji. Zapewnia szybki czas realizacji wniosków i minimum formalności, z góry określa wysokość składki za poszczególne gwarancje co pozwala przewidzieć dodatkowe koszty kontraktu.

Procedura uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej

I

Etap I

Złożenie wniosku oraz dokumentów firmy.

II

Etap II

Analiza wniosku, analiza przedsiębiorstwa pod kątem możliwości uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej.

III

Etap III

Ustalenie treści gwarancji.

IV

Etap IV

Opłacenie składki i wydanie gwarancji

ZADZWOŃ DO NAS

Skontaktuj się z nami

881 070 080